Algebra: Instruktionsvideor och läxa

Här kommer tre instruktionsvideor som visar hur du kan jobba med ekvationer och hur du redovisar dina uträkningar. Har du några frågor eller tycker att något är otydligt så skriv det i en kommentar så kan jag eller någon annan hjälpa dig.

Video 1: Förklaring av ekvationer, nivå 1

Video 2: Förklaring av ekvationer med multiplikation, nivå 1

Video 3: Ekvationer med två tal på varje sida om likhetstecknet, nivå 2

Läxa:

  1. Titta på de tre filmerna
  2. Kom på en egen ekvation och se till så att du själv kan lösa den. Du väljer utmaningsnivå.
  3. Skriv in din ekvation i en kommentar till detta inlägg
  4. Gå in och lös minst två av dina klasskamraters ekvationer
  5. Skriv en utvärdering till de ekvationer du löser. Jag tycker att… därför att…

Kom ihåg: Utmana dig själv!

 

Algebra: Ekvationer utifrån målen

Idag pratade vi om olika svårighetsgrader på ekvationer utifrån målen.

Foto: Malin Hansson

 

 

 

 

 

 

 

Du ska:

  • kunna lösa enklare ekvationer t.ex  4+x=26, 42-x=30 och 3x=12 (ekvation 1)
  • med hjälp av laborativt material kunna lösa mer avancerade ekvationer med obekant tal på båda sidor om likhetstecknet t.ex 3x+2=2x+5 (ekvation 3)

Utmaningsmål:

Du ska:

  • kunna lösa lite mer avancerade ekvationer t.ex 4+x=20-6 och 3+7=2x (ekvation 2)
  • utan laborativt material kunna lösa mer avancerade ekvationer med obekant tal på båda sidor om likhetstecknet t.ex 3x+2=2x+5 samt kunna skriva ner det på “mattespråk” (ekvation 3)

Att fundera på: Vad känner du dig säker på just nu?